Historia om Borås Marin & Motor

Historien om familjeföretaget

Intresset för motorer i allmänhet och båtmotorer i synnerhet gjorde att Kenth Johansson startade en verkstad på Trandaredsgatan i Borås 1980. Ganska snabbt spred sig ryktet om hans fina service och skicklighet att få ordning på defekta motorer.

1983 köptes fastigheten utmed Riksväg 40 i Rångedala och Kenths fru Anita kom med i företaget. Anita ansvarade för tillbehörsbutiken medans Kenth sålde nya och begagnade båtar och motorer samt utförde service och reparationer på båtmotorer. Man fick också hjälp av sina föräldrar i företaget med olika saker.

Deras son Patrik började hjälpa till i företaget mer och mer på helger och lediga eftermiddagar från och med 1988 och dottern Jessica startade en vattensportbutik på heltid på företagets andra våning med start 1992. 1992 köptes även den intilliggande fastigheten till som i dag är den äldre verkstadsdelen. Detta gjorde att även butiken kunde utvidgas och nya motorer exponeras på ett bättre vis.

En dag i slutet på 1994 fick företaget förfrågan om att börja sälja Mercurymotorer vilket man givetvis tackade ja till. Det var inledningen på ett mycket bra samarbete med världens största tillverkare av marinmotorer. I samband med det återupptog man försäljningen av Örnviksbåtar och började något år efteråt att sälja Utternbåtar. I början av 90-talet började Borås Marin & Motor också att sälja vanliga släpvagnar från Fogelsta/Tranesläpet och Brenderup Group och vi blev snabbt en stor aktör i Sjuhäradsbygden.

1996 byggdes de två fastigheterna ihop genom dagens så kallade entréhall. Familjen Johansson utförde en stor del av arbetet på egen hand. Men den ökande försäljningen och därmed behovet av att visa nya båtar inomhus gjorde att man 1999 byggde A-hallen i anslutning till Entréhallen. Bara några år senare 2001 byggdes den stora verkstads- och monteringshallen samt B-hallen.

Försäljningen ökade kraftigt kring millenieskiftet och företaget har erhållit många utmärkelser under både 90-talet, 00-talet och 10-talet såsom t.ex. Årets Mercuryhandlare i Sverige, Dealer of the Year hos Brunswick och Årets Linderhandlare i Sverige. I slutet på 10-talet har även en fjärde generation blivit involverade i företaget vilket har blivit en vitamininjektion.

Företagets policy är och har alltid varit att erbjuda och upprätthålla en god servicenivå till våra kunder och tillhandahålla reservdelar, tillbehör samt god produktkännedom på våra fabrikat. God produktkännedom får man bara genom genuint intresse och genom att prova och testa produkterna.

Med vår idé och slogan ”Stort urval. Rätt pris.” och höga servicenivå behåller vi vår position som en ledande aktör bland västsvenska marin- och släpvagnshandlare.